Проектантско бюро Ю-три

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Проектиране, узаконяване, реконструкции


Проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

С какво можем да Ви бъдем полезни?

Проектантско бюро "Ю-три" е екип от базирани в София инженер-конструктори с близо тридесетгодишен опит, които могат да Ви предложат цялата гама услуги, свързани с проектиране на жилищни и административни сгради, заснемане и узаконяване на съществуващи сгради, както и създаването на проекти за реконструкции и преустройства.

На нашия екип можете да разчитате и за професионални консултации, свързани с изготвянето на задания за проектиране, както и цялостна строителна документация.

Конструктивни становища, ПУСО, строителни консултации


Проекти за ремонти и преустройства

Нашите конструктори могат да Ви помогнат, в случай че желаете да обновите стара сграда като я разширите, преустроите, надстроите или да получите консултация ...


Строителни консултации

Можете да се обърнете към нас и за да Ви разясним какви документи ще са Ви необходими преди да започнете проектиране или каквато и да било строителна дейност ...

Изготвяне на конструктивно становище

Конструктивното становище е документ, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности ...


План за управление на строителните отпадъци

Според действащото законодателство в нашата страна, при възлагане на ново строителство (СМР) и при премахване на строеж, се изготвя план за управление на строителните отпадъци.