Проектиране на жилищни и административни сгради

Проектантското ни бюро ще Ви гарантира:

  • Най-рационалното и разумно конструктивно решение за Вашата сграда,
  • Статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструкцията за всички видове въздействия,
  • Проектно решение на базата на модерен софтуер гарантиращ икономичност, ефективност, сигурност и надежност на конструкцията,
  • Проектна документация съобразена с всички действащи нормативни документи,
  • Пълно съдействие в процеса на строителство,
  • Спазване на всички срокове и ангажименти по договорите.

 

Имате нужда от още информация? Попитайте ни ...