Проектиране на жилищни и административни сгради

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Проектантското ни бюро ще Ви гарантира:


  • Най-рационалното и разумно конструктивно решение за Вашата сграда,
  • Статико-динамичен анализ и оразмеряване на конструкцията за всички видове въздействия,
  • Проектно решение на базата на модерен софтуер гарантиращ икономичност, ефективност, сигурност и надежност на конструкцията,
  • Проектна документация съобразена с всички действащи нормативни документи,
  • Пълно съдействие в процеса на строителство,
  • Спазване на всички срокове и ангажименти по договорите.