Конструктивно становище

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представлява конструктивното становище?
(становище на инженер-конструктор)


Конструктивното становище - становище на инженер-конструктор

Кога Ви е необходимо конструктивно становище?

 • При промяна на предназначението на сграда или части от нея.
 • При извършване на ремонтни дейности свързани с премахване или изграждане на преградни зидове, изпълняване на отвори в стени и плочи.
 • За строежите по чл.147, ал.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но се изисква разрешение за строеж, а именно:
  1. стопански постройки по чл.44 и 46 ал.1
  2. оранжерии с площ до 200 кв.м.
  3. басейни с обем до 100 куб.м.
  4. подпорни стени с височина до 2 м.
  5. плътни огради
  6. остъкляване на балкони и лоджии
 • При узаконяване на съществуващи сгради
 • При изготвяне на технически паспорт на съществуващи сгради
 • Във всякакви други случаи, в които Ви е поискано конструктивно становище от Общинската администрация

Какво представлява конструктивното становище?

Това е текст, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности, данни от направени изчисления и проверки по отношение на носещата способност на конструкцията вследствие извършваните дейности, графична част с детайли за изпълнение.

Колко струва изготвянето на конструктивно становище?

В зависимост от конкретния случай - от 250 до 1500 лв. Цената за изготвяне на обичайните становища за остъкляване на балкон, изграждане на ограда в равнинен терен е 250-350 лв.