Конструктивно становище

Какво представлява конструктивното становище?

Конструктивното становище е документ, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности, данни от направени изчисления и проверки по отношение на носещата способност на конструкцията вледствие извършваните дейности, както и графична част с детайли за изпълнение.

Кога Ви е необходимо конструктивно становище?

 • При промяна на предназначението на сграда или части от нея.
 • При извършване на ремонтни дейности свързани с премахване или изграждане на преградни зидове, изпълняване на отвори в стени и плочи.
 • За строежите по чл.147, ал.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но се изисква разрешение за строеж, а именно:
  - стопански постройки по чл.44 и 46 ал.1
  - оранжерии с площ до 200 кв.м.
  - басейни с обем до 100 куб.м.
  - подпорни стени с височина до 2 м.
  - огради
  - остъкляване на балкони и лоджии
 • При узаконяване на съществуващи сгради
 • При изготвяне на технически паспорт на съществуващи сгради
 • Във всякакви други случаи, в които Ви е поискано конструктивно становище от Общинската администрация

Колко струва изготвянето на конструктивно становище?

В зависимост от конкретния случай, цената за изготвяне на конструктивно становище може да варира от 120 до 1200 лв. Цената за изготвяне на обичайните становища за остъкляване на балкон или изграждане на ограда в равнинен терен е от 120 до 150 лв.

 

Имате нужда от още информация? Попитайте ни ...