Конструктивно становище

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представлява конструктивното становище?
(становище на инженер-конструктор)


Конструктивното становище - становище на инженер-конструктор

Конструктивното становище (становище на инженер-конструктор) е документ, в който се съдържа информация за конструкцията, в която се извършват посочените строителни дейности, данни от направени изчисления и проверки по отношение на носещата способност на конструкцията вледствие извършваните дейности, както и графична част с детайли за изпълнение.

Кога Ви е необходимо становище на инженер-конструктор (конструктивно становище)?

 • При промяна на предназначението на сграда или части от нея.
 • При извършване на ремонтни дейности, свързани с премахване или изграждане на преградни зидове, изпълняване на отвори в стени и плочи.
 • За строежите по чл.147, ал.1, 3, 5, 7 и 12 от ЗУТ, за които не се изисква одобряване на инвестиционен проект, но се изисква разрешение за строеж, а именно:
  - стопански постройки по чл.44 и 46 ал.1
  - оранжерии с площ до 200 кв.м.
  - басейни с обем до 100 куб.м.
  - подпорни стени с височина до 2 м.
  - огради
  - остъкляване на балкони и лоджии
 • При узаконяване на съществуващи сгради.
 • При изготвяне на технически паспорт на съществуващи сград.
 • Във всякакви други случаи, в които Ви е поискано конструктивно становище от Общинската администрация.

Каква е цената за изготвяне на конструктивно становище?

В зависимост от конкретния случай, цената за изготвяне на конструктивно становище може да варира от 120 до 1200 лв.

Цената за изготвяне на обичайните становища за остъкляване на балкон или изграждане на ограда в равнинен терен е от 120 до 150 лв.