Проект за ремонт, преустройство и реконструкция

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Как можем да Ви бъдем полезни?


Нашите конструктори могат да Ви помогнат, в случай че желаете:

  • Да обновите стара сграда като я разширите, преустроите и надстроите,
  • Да получите консултация относно дефекти в сградата, която обитавате, предстои да купите или вече сте купили и желаете да ремонтирате или преустроите,
  • Да направите ремонт или преустройство в жилището си, при който искате да обедините два етажа с вътрешна стълба, да отворите нови врати, да приобщите балкон, да смените предназначението на помещенията, да смените съществуващи настилки и др.
  • Да ремонтирате или подмените дървената покривна конструкция на Вашата сграда.