Фирмени надписи

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представляват фирмените надписи?


ФИРМЕНИТЕ НАДПИСИ са информационни елементи, съдържащи само наименованието, търговската марка и/или дейността на лице в конкретен обект в/на недвижимия имот, в който се намира седалището или дейността на лицето. С други думи, това са всички табели с името на фирмата в партера на сградите на входа на магазини, офиси, заведения и др.

Когато фирменият надпис е поставен върху козирки, навеси и маркизи на партерни помещения, той не може да ги надвишава с повече от 1м., както и да закрива отвори по фасадата на сградата.

Фирменият надпис не може да се издава от фасадата повече от 0.15 м. когато е поставен на височина под 2.50 м. и не може да се издава повече от 1.50 м. когато е поставен на височина над 2.50 м.

Разрешение за поставяне на фирмен надпис се издава от Главния архитект на съответния район.

Вижте също какво представлява РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ, както и в какво се състои ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ към фирмените надписи и рекламни елементи.

Ако имате нужда от проектиране на нови фирмени надписи или рекламни елементи, или се нуждаете от узаконяване на съществуващи такива, можете да видите всички подробности в страницата ни, свързана с проектиране и узаконяване на рекламни надписи и табели.