Рекламни елементи

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Какво представляват рекламните елементи?


РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ по смисъла на Наредбата е съоръжение със самостоятелна или полусамостоятелна конструкция, което се закрепва върху , терен, сграда или друг обект и служи за носител на рекламна площ.

Това са билбордове, рекламни пана по калкани, покривни реклами и пр.

Рекламните елементи могат да бъдат изпълнявани по

  • типови проекти
  • индивидуални проекти

и поставяни въз основа на разрешение за поставяне издадено от главния архитект на Столична Община за I-ва, II-ра, III-та, IV-та, V-та зона, а за VI-та зона – от главния архитект на съответния район.

Разрешение за поставяне се издава за срока на договора или споразумението със собственика на имота, но за не повече от 5 години.

Всеки собственик на рекламен елемент е длъжен да отбележи на видно място върху обекта името, адреса и телефона си, номера и датата на разрешението за поставяне, идентификационен номер - за разположените обекти върху недвижими имоти - общинска собственост.

Вижте също какво представлява ФИРМЕН НАДПИС, както и в какво се състои ПРОЕКТНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ към фирмените надписи и рекламни елементи.

Ако имате нужда от проектиране на нови фирмени надписи или рекламни елементи, или се нуждаете от узаконяване на съществуващи такива, можете да видите всички подробности в страницата ни, свързана с проектиране и узаконяване на рекламни надписи и табели.