Проектиране и узаконяване на реклами и фирмени надписи

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Кой определя реда за поставяне на рекламни и информационни надписи и табели?


С “Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни и декоративно - монументални елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община” от 06.11.2014 г. се опеделят реда и условията за поставяне, регистриране и премахване на :

 • преместваеми обекти
 • елементи на градското обзавеждане
 • рекламни елементи
 • фирмени надписи
 • фирмени тотеми
 • фирмени информационно-указателни табели
 • временни информационни елементи
 • обществени информационни и монументални декоративни елементи

Независимо каква реклама искате да поставите или вече сте поставили, Вие сте спазили Наредбата, ако имате разрешение за поставяне. Ако нямате такова разрешение и сте поставили реклама Вие подлежите на санкции при проверките, който в последните години Столична община провежда интензивно.

Разрешение за поставяне се издава от Главния архитект на Общината, на чиято територия се намира рекламата или Главния архитект на Столична община въз основа на:

 • искане (заявление) за издаване на разрешение
 • договор за наем, в който е упоменато съгласието на собственика или етажната собственост за поставяне на рекламата
 • проектна документация

Как можем да помогнем?

Ако все още нямате реклама и искате да поставите такава,

 • можем да изготвим проектната документациия,
 • да придвижим вместо Вас необходимите документи за получаване на разрешение за поставяне от Общинската администрация.
 • да получим разрешението за поставяне, като платим от Ваше име и за Ваша сметка дължимата общинска такса.

Ако вече сте поставили рекламен елемент, можем да Ви дадем отговор дали параметрите на Вашата реклама отговарят на изискванията на Наредбата.

Ако отговорът е да, тогава можем да Ви изготвим проект, въз основа на който да получите разрешение за поставяне.

Ако рекламата Ви е в нарушение на Наредбата, то можем да Ви посъветваме относно корекциите.

Какво да направите, ако имате този проблем ?

 • можете да ни изпратите снимка на рекламата
 • да се свържете с нас, за да ни отговорите на въпросите, които ще Ви зададем, за да изясним доколко, това което сте изпълнили отговаря на изискванията на Наредбата. Вероятно ще е е необходимо да направим някои измервания на място

Колко ще струва?

 • Консултация с измерване на място при вече изпълнена реклама - 50 лв.
 • Изготвяне на проектна документация - 400-700 лв
 • Внасяне, придвижване и проследяване вместо Вас на документите в Общината до получаване на разрешение за поставяне - от 100 до 150 лв

Цените се отнасят за обичайния случай на рекламна табела - фирмен надпис, същите са крайни и не включват общинската такса.