Проектна документация за покривна реклама, реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи

За всички видове рекламни елементи , които ще поставите или вече сте поставили се изискват следните проектни части, изготвени от специалисти с пълна проектантска правоспособност:

Част: АРХИТЕКТУРА

Съдържа заснемане и изчертаване на фасадата на сградата с отразено мястото на рекламния елемент или фирмения надпис, разрез(и), обяснителна записка

Част: ДИЗАЙНЕРСКА

Графично и цветово решение на рекламния елемент или фирмен надпис, детайли за буквите,шрифт и пр.

Част: ИНЖЕНЕРНА:

  • Конструктивен проект и план за безопасност и здраве
    Изяснява се конструкцията на рекламния елемент, материали, размери на сечения, начина на закрепване към сградата.
  • Проект за електроинсталация с указан начин за захранване
    Разработва се само за светещи и ли осветени реклами

Вижте също какво представляват и каква е разликата между ФИРМЕН НАДПИС и РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ.

Ако имате нужда от проектиране на нови фирмени надписи или рекламни елементи, или се нуждаете от узаконяване на съществуващи такива, можете да видите всички подробности в страницата ни, свързана с Проектиране и узаконяване на реклами и фирмени надписи.

 

Имате нужда от още информация? Попитайте ни ...