Проектна документация

Проектантско бюро "Ю-три" - проектиране, узаконяване, конструктивни становища, проекти за реконструкции

Проектиране, узаконяване, конструктивни становища

Проектна документация за покривна реклама,
реклама върху калкани на сгради и фирмени надписи


За всички видове рекламни елементи , които ще поставите или вече сте поставили се изискват следните проектни части, изготвени от специалисти с пълна проектантска правоспособност:

Архитектурна част

Съдържа заснемане и изчертаване на фасадата на сградата с отразено мястото на рекламния елемент или фирмения надпис, разрез(и), обяснителна записка

Дизайнерска част

Графично и цветово решение на рекламния елемент или фирмен надпис, детайли за буквите,шрифт и пр.

Инженерна част

  • Конструктивен проект и план за безопасност и здраве
    - Изяснява се конструкцията на рекламния елемент, материали, размери на сечения, начина на закрепване към сградата.
  • Проект за електроинсталация с указан начин за захранване
    - Разработва се само за светещи и ли осветени реклами

Вижте също какво представляват и каква е разликата между ФИРМЕН НАДПИС и РЕКЛАМЕН ЕЛЕМЕНТ.

Ако имате нужда от проектиране на нови фирмени надписи или рекламни елементи, или се нуждаете от узаконяване на съществуващи такива, можете да видите всички подробности в страницата ни, свързана с Проектиране и узаконяване на реклами и фирмени надписи.